Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.06.2009 № 370
Порядок дій медичного персоналу
швидкої медичної допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій (масового ураження людей) 1. Старший черговий медичний працівник станції (відділення) швидкої медичної допомоги:
  • 1.1. Направляє на місце надзвичайної ситуації залежно від характеру події, бригади першої черги (далі - Бригада 1) та спеціалізовані бригади другої черги (далі – Бригада 2) територіальної служби медицини катастроф (далі - Служба), а у разі їх відсутності - бригади швидкої медичної допомоги (далі - Бригада), визначивши старшу з них за організацію ліквідації медичних наслідків.
  • 1.2. Про надзвичайну ситуацію, що виникла, та вжиті заходи повідомляє головного лікаря станції швидкої медичної допомоги, оперативних чергових: Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації (далі -Територіальні органи охорони здоров’я), територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, штабу Цивільної оборони, а у разі необхідності - головного державного санітарного лікаря території, на якій виникла надзвичайна ситуація.
  • 1.3. У разі наявності великої кількості постраждалих направляє до місця події оперативно-штабну бригаду територіального підрозділу служби швидкої медичної допомоги, а в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні - оперативну групу місцевого Територіального органу охорони здоров’я для забезпечення оперативного управління ресурсами швидкої медичної допомоги та взаємодії з аварійно-рятувальними службами, представниками правоохоронних органів та місцевими державними адміністраціями території, де сталася надзвичайна ситуація. У разі необхідності направляє додаткові Бригади.
  • 1.4. Інформує керівництво або черговий медичний персонал лікувально–профілактичних закладів про орієнтовну кількість постраждалих та медичні наслідки з метою підготовки (перепрофілювання) лікувально–профілактичних закладів до прийому пацієнтів.
  • 1.5. При надходженні нової інформації про зміну обстановки на місці надзвичайної ситуації своєчасно інформує посадових осіб, зазначених у пункті 1.2 цього Порядку.
  • 1.6. Забезпечує доставку до місця події необхідного аварійного запасу медикаментів, перев’язувального матеріалу, інструментарію, медичної апаратури тощо.
  • 1.7. Подає до Територіальних органів управління охорони здоров’я поточну та заключну інформацію про обсяги санітарних втрат, дані про госпіталізованих осіб, кількість залучених Бригад 1, Бригад 2, Бригад та лікувально–профілактичних закладів.
 2. Диспетчер по прийому викликів
  • 2.1. Отримавши від абонента інформацію щодо випадку масового ураження людей, реєструє в карті виклику орієнтовну причину, орієнтовну кількість постраждалих, адресу місця надзвичайної ситуації, телефон, прізвище (по можливості - посаду) особи, яка викликає, і особисто подає її старшому диспетчеру та повідомляє про це завідувача оперативного відділу, а у разі їого відсутності - чергового медичного працівника оперативного відділу.
  • 2.2. Направляє до місця події необхідну кількість Бригад 1 Служби.
  • 2.3. Забезпечує оперативний зв’язок з направленими Бригадами 1 та Бригадами.
  • 2.4. Негайно повідомляє отриману від Бригад 1, Бригад 2 та Бригад інформацію про хід виконання виклику старшого чергового медичного працівника станції (відділення) швидкої медичної допомоги.
 3. Керівник Бригади, яка першою прибула до місця події:
  • 3.1. Негайно повідомляє старшого чергового медичного працівника підрозділу швидкої медичної допомоги щодо характеристики події, орієнтовної кількості та стану постраждалих, проводить медичне сортування.
  • 3.2. Надає диспетчеру інформацію щодо необхідності направлення додаткових Бригад 1, Бригад 2, Бригад, організовує надання екстреної медичної допомоги пацієнтам до прибуття на місце події відповідального працівника станції швидкої медичної допомоги з організації ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації.
  • 3.3. Інформує відповідального працівника станції швидкої медичної допомоги або керівника оперативної групи місцевого Територіального органу охорони здоров’я, який прибув на місце надзвичайної ситуації, про кількість постраждалих, їх стан, характер уражень, вжиті заходи та передає йому керівництво подальшими роботами і діє за його вказівками.